BODRUM BELEDİYESİ'NDEN KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ
Haber
14 Nisan 2022 - Perşembe 05:00 Bu haber 1165 kez okundu
 
BODRUM BELEDİYESİ'NDEN KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ
KONU: Özelleştirmeye konu Bitez Mahallesi 349 ada 2 parseldeki Ağaçlandırılacak Alan hakkında;
GÜNDEM Haberi
BODRUM BELEDİYESİ'NDEN KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

1- İlçemiz Bitez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 349 ada 2
parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği 30.08.2019 tarihli ve 1486 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanarak 31.08.2019 tarihli
ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
2- Konu imar planlarına karşı Belediyemiz tarafından askı ilan süresi içerisinde 25.09.2019 tarihinde
itiraz edilmiştir.
 
3- İtirazlarımıza karşı altmış istemin zımnen reddedildiği sebebiyle Danıştay Altıncı Dairesi'nin
2019/21806Esas sayılı dosyası altında iptal davası açılmış ise de; bu kez, 24 Temmuz 2020 tarih ve
31195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Temmuz 2020 tarih ve 2794 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararı ile mezkur plana karşı askı süresinde yapılan itirazların yazılı olarak reddedildiği bildirilmiş
olmakla Danıştay 6 Daire Başkanlığı nezdinde 2021/8150Esas sayılı dosyası altında yürütmenin
durdurulması istemiyle ikinci kez iptal davası açılması mecburiyetinde kalınmıştır.
 
4- Plan kararları incelendiğinde Belediyemiz tarafından itiraz olunduğu üzere,
Bitez 349 ada 2 parsel, 1986 tarihinde onaylanan imar planında “kumsal-sosyal tesis alanı- spor alanı -
ağaçlandırılacak alan- yol-otopark olarak “SOSYAL VE TEKNIK DONATI ALANLARINA” ayrılmış iken;
“Gelişme Konut Alanı (E:0.40. Yençok:2 Kat), Günübirlik Tesis Alanı (E:0.05), Sosyal Tesis Alanı (E:0.60,
Yençok: 10,50 m.), Teknik Altyapı Alanı, Kumsal-Plaj, Park, Genel Otopark ve Yol” kullanım kararları ile
değişikliğe uğramakla;
Özetle, 1986 onaylı planlarda bölgenin sosyal ve teknik donatı ihtiyacı dikkate alınarak planlanmış
olan alan 2019 yılındaki değişikliklerle, eklenecek yeni nüfusu da dikkate alan ikame bir alan
gösterilmeksizin imara açılmıştır.
 
5- Yargılama süreci devamında,Danıştay 6 Dairesi’nin 2021/8150Esas sayılı dosyası altında 15 Ekim
2021 tarihinde mahallinde keşif icra edilerek, Bilirkişilere raporlarına sunmak üzere 2 aylık sure
verilmiş; Yürütmenin durdurulması isteminin ise Bilirkişi Raporundan sonra değerlendirilmesine karar
verilmiştir.
 
6- Eş zamanlı olarak, Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca
satılmış, satışa ilişkin onay 11 Kasım 2021 tarih ve 4762 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12.11.2021
tarihli Resmi Gazete’de duyurulmuştur.
 
7- 24.08.2020 tarihinde açtığımız davada ne yazık ki bugüne değin Yürütmenin Durdurulması istemi
hakkında herhangi bir karar verilmemiştir.
 
8- Gelinen noktada kamuoyunun da tanıklığında olduğu üzere, taşınmaz maliki sıfatıyla satın alan
firma tarafından imar durum belgesi, ön onaylı vaziyet planı veya yapı ruhsatı alınmaksızın taşınmaz
içerisinde mevcut ağaç dokusunun kesilmekte, kaldırılmakta olduğu görülmüştür. Yapılan denetimde
Orman Bölge Şefliği tarafından ağaçların taşınması izninin verildiği tespit edilmiş ise de, ortada henüz
bir ön onay alınmış proje ve ruhsat olmadan faaliyetlere başlandığından ekiplerimizce yasal işlem
yapılarak Belediye Encümenine sevk edilmiştir.
 
9- Yargı süreci takip edilmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Bodrum Belediye Başkanlığı
Kaynak: Editör:
Etiketler: BODRUM, BELEDİYESİ'NDEN, KAMUOYU, BİLGİLENDİRMESİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı